CEGEP Féminin

 • DATE
 • Lieu
 • Receveur
 • Heure
 • Visiteur
 • Commentaire
 • INFO
 • 26/09/2021
 • 12:00
 • Cegep Vanier
 • V
 • Cegep John Abbott
 • Venue: Cegep Vanier
  Comment:

 • 17/10/2021
 • 14:00
 • Cegep John Abbott
 • V
 • Cegep Heritage
 • Venue: John Abbott College
  Comment:

 • 24/10/2021
 • 12:00
 • Cegep Vanier
 • V
 • Cegep André Laurendeau
 • Venue: Cegep Vanier
  Comment:

 • 31/10/2021
 • 12:00
 • Cegep Dawson
 • V
 • Cegep Vanier
 • Venue: Hopital Douglas
  Comment:

 • 31/10/2021
 • 12:00
 • Cegep John Abbott
 • V
 • Cegep André Laurendeau
 • Venue: John Abbott College
  Comment:

 • DATE
 • Lieu
 • Receveur
 • Visiteur
 • Commentaire
 • INFO
 • 24/10/2021
 • 12:00
 • Cegep Heritage
 • 0 V 0
 • Cegep Dawson
 • Venue: Heritage College
 • 17/10/2021
 • 12:00
 • Cegep André Laurendeau
 • 5 V 5
 • Cegep Dawson
 • Venue: Parc Riverside
 • 10/10/2021
 • 12:00
 • Cegep André Laurendeau
 • 24 V 14
 • Cegep Vanier
 • Venue: Parc Riverside
 • 03/10/2021
 • 12:00
 • Cegep John Abbott
 • 57 V 5
 • Cegep Dawson
 • Venue: John Abbott College
 • 03/10/2021
 • 12:00
 • Cegep Heritage
 •  
 • Cegep Vanier
 • Conceded by Cegep Vanier
 • Venue: Heritage College
 • 26/09/2021
 • 12:00
 • Cegep André Laurendeau
 • 22 V 36
 • Cegep Heritage
 • Venue: Parc Riverside
 • 19/09/2021
 • 13:30
 • Cegep Heritage
 • 0 V 82
 • Cegep John Abbott
 • Venue: Heritage College
 • 19/09/2021
 • 12:00
 • Cegep Dawson
 • 10 V 20
 • Cegep André Laurendeau
 • Venue: Hopital Douglas
 • 12/09/2021
 • 12:00
 • Cegep Dawson
 • 0 V 64
 • Cegep John Abbott
 • Venue: Hopital Douglas
 • 12/09/2021
 • 12:00
 • Cegep Vanier
 • 29 V 24
 • Cegep Heritage
 • Venue: Cegep Vanier